^Догори

Науково-методична діяльність

Науково-методична діяльність

Науково-методична робота в НВК - це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті - на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Основними завданнями науково-методичної роботи в НВК є:

          вивчення особистісних рис і можливостей кожного вчителя, формування творчого працездатного колективу;

          глибоке і різнобічне освоєння різнобічних вимог Закону України "Про загальну середню освіту" та Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, реалізація їх у практичній діяльності колективу шляхом здійснення завдань педагогічних проектів "Обдарованість", "Освічена особистість", "Ерудит", "Творчий учитель";

          поглиблення філософсько-педагогічних знань, що спрямовані на відродження та розвиток національної освіти в Україні, вдосконалення знань педагогів з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики, естетики;

          вивчення питань теорії і наукових досягнень з предмета, що викладається вчителем, оволодіння сучасною науковою методологією;

          розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів науково-методичної роботи, оновлення її змісту на основі особистісно орієнтованої педагогіки навчання та виховання;

          забезпечення особистісно орієнтованого підходу на засадах ідей толерантності до здійснення методичної роботи у навчально-виховному комплексі;

          дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-практичної та експериментальної роботи вчителів з розробки та впровадження перспективних освітніх технологій;

          удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її спрямованості відповідно до економічних, політичних та соціально-культурних умов розбудови й оновлення школи нового типу;

          розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм, змісту науково-методичної роботи;

          спрямування науково-методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізацію їх творчих запитів.

Корисні посилання

МОН   Освіта в Україні та за кордоном   Хмельницький ОІППО